A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Công an xã chính quy

Tháng 11 năm 2021, Công an tỉnh Kon Tum đã hoàn thành triển khai tổ chức Công an xã chính quy tại 85/85 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới, đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 12-NQ/TW); Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đối với lực lượng Công an xã chính quy với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Thời gian qua, Công an tỉnh Kon Tum đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Hiện nay, 85/85 xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành triển khai tổ chức Công an xã chính quy thay thế tổ chức Công an xã bán chuyên trách (hoàn thành vượt tiến độ 07 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ), với tổ chức bộ máy được bố trí đầy đủ các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên, quân số đạt tỉ lệ từ 05 cán bộ Công an chính quy trở lên/xã.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung phối hợp chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức đảng Công an xã chính quy thật sự trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, 85/85 Công an xã đã thành lập chi bộ Công an xã; trong đó: 70/85 đồng chí Trưởng Công an xã được bầu vào BCH Đảng bộ xã; 64/70 đồng chí được bầu tham gia BTV Đảng ủy xã, đây là một trong những điều kiện rất thuận lợi để tham mưu nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Quá trình triển khai xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh đã tập trung xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo kết quả theo yêu cầu. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động, tích cực làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, rằng đây là nhiệm vụ chính trị và cũng là cơ hội để phát huy trình độ nghiệp vụ đã được đào tạo, đồng thời cũng là trải nghiệm và thử thách để rèn luyện ý chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân. Thông qua đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã chính quy đã được trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu trong lời nói, hành động, tác phong, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, chú trọng đến văn hóa ứng xử; am hiểu về kiến thức xã hội, phong tục tập quán của địa phương... nhằm tiếp cận nhanh nhất với công việc, bám sát địa bàn, đi sâu cơ sở, giữ vững ổn định an ninh trật tự của địa phương, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND trong lòng Nhân dân. 

Bệnh cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định số lượng Công an xã chính quy theo mô hình tổ chức, biên chế đã bố trí như hiện nay, duy trì sử dụng đội ngũ Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng thực tiễn yêu cầu công tác, đối với tại các xã có đông người dân tộc thiểu số thì cán bộ sẽ được bồi dưỡng và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc phù hợp với địa bàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành, kịp thời động viên, thăm hỏi, khuyến khích cán bộ Công an xã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tranh thủ, huy động đa dạng các nguồn lực trong đầu tư, trang bị đối với Công an xã, thị trấn...

Công tác thi đua, khen thưởng cũng được quan tâm, chú trọng để kịp thời động viên đội ngũ cán bộ Công an xã chính quy, Công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ khi triển khai bố trí Công an xã chính quy đến nay đã có rất nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng bằng nhiều hình thức vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tiêu biểu trong đó là tấm gương của đồng chí: Thiếu tá Trịnh Thành Tâm, Trưởng Công an xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; đồng chí là một trong 63 Trưởng Công an xã tiêu biểu cả nước được vinh danh tại Chương trình tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) do Bộ Công an tổ chức…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Trưởng Công an xã tiêu biểu cho Thiếu tá Trịnh Thành Tâm

  Theo Nghị quyết số 12/NQ-TW, Bộ Chính trị xác định mục tiêu tổng quát là đến 2025, lực lượng CAND cơ bản tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện mục tiêu, nghị quyết quan trọng này là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng CAND. Lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, bộ máy tinh gọn, lực lượng tinh nhuệ, nghiệp vụ tinh thông. Bốn nội dung trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một chỉnh thể thống nhất trong mục tiêu xây dựng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các nội dung đó có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tác động lẫn nhau cho nên cần được xây dựng đồng bộ, khoa học, không được coi nhẹ nội dung nào, đảm bảo tính thống nhất từ tư tưởng và hành động, từ nhận thức đến tổ chức thực tiễn ở các cấp Công an.

Để thực hiện thắng lợi cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết 12, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những việc làm cụ thể, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Tác giả: Việt Đức
Tin liên quan