A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 18/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Tại điểm cầu Công an tỉnh, tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Thị Thu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; báo cáo viên của Đảng trong Công an tỉnh; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đ/c Đại tá Trần Thị Thu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

 Hội nghị đã nghe đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Theo đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8/10/2023. Hội nghị đã họp, cho ý kiến  nhiều nội dung quan trọng; trong đó có  báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới;  tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Đ/c Thượng tá Lê Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị “về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.       

 


Tác giả: Hồng Khanh