A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an trung ương

         Ngày 14/11/2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

            Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố.

Đ/c Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

            Theo báo cáo nhằm quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết  số 12, Kế hoạch số 118 cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua hơn 07 tháng quán triệt, triển khai cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND cơ bản nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an từ nay đến năm 2030. Công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 được thực hiện bài bản, khoa học, với lộ trình, bước đi thận trọng và chắc chắn, xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung xây dựng các đề án thành phần phù hợp với hệ lực lượng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

            Công tác tuyên truyền về chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW được thực hiện rộng khắp, phong phú, sinh động, toàn diện, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, trong dư luận xã hội đối với yêu cầu cần thiết xây dựng, phát triển lực lượng CAND. Phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đối với chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND…

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quán triệt triển khai, xây dựng đề án, dự án thành phần, công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy CATW, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị

 

            Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là Nghị quyết của Bộ Chính trị, vì vậy, toàn lực lượng CAND có trách nhiệm phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương lấy Nghị quyết số 12, Kế hoạch số 118 là văn bản để “soi chiếu” toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hằng năm. Đối với Công an địa phương phải chủ động tham mưu và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Tỉnh ủy, Thành ủy đối với chủ trương của Đảng ủy CATW nhằm quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Công an Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với các đơn vị trực thuộc và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phân công theo mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã được xác định và báo cáo kết quả thực hiện. Tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với phạm vi trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra, trước mắt ưu tiên cho Công an cơ sở, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.                                                                                               

 


Tác giả: Hồng Khanh