A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Cao điểm 90 ngày, đêm”

Vừa qua, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị hội ý các thành viên tham gia “Tổ Công tác” thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Cao điểm 90 ngày, đêm”. Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tham gia “Tổ Công tác” của Công an tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc “Tổ Công tác” đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác “làm sạch” dữ liệu, tuyên truyền, vận động người dân thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, qua đó đã kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cũng như tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đợt Cao điểm này.

 

 

Lãnh đạo các đơn vị tham gia “Tổ Công tác”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tham gia “Tổ Công tác” cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình, khắc phục những khó khăn, “Tổ Công tác” cần phối hợp với lực lượng Công an địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Công an tỉnh giao.

Thượng tá Lê Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu trong thời gian tới Công an các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nội dung như: Đôn đốc, chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã thực hiện tốt công tác “làm sạch” dữ liệu, nỗ lực tuyên truyền, vận động người thu nhận hồ sơ cấp CCCD; Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, nhất là Tư pháp cấp xã tiến hành cập nhật, bổ sung thông tin ngày, tháng của các công dân còn thiếu, thực hiện thủ tục xoá đăng ký thường trú cho công dân theo quy định để phục vụ công tác “làm sạch” dữ liệu, tạo điều kiện cho người dân được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Rà soát, lập danh sách đối với nhân khẩu thường trú đi khỏi địa phương, xác định nơi đến để Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp cới Công an các tỉnh nơi công dân đến để đ nghị hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp CCCD; Chỉ đạo Công an cấp xã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD trên cổng dịch vụ công; Rà soát, hoàn thành thủ tục, lập hồ sơ đề nghị huỷ, xác lập lại số Định danh cá nhân phục vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD; Bố trí cán bộ, chiến sĩ khắc phục hồ sơ bị sai lệch, hoàn thiện và truyền hồ sơ về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH…


Tác giả: Hồng Khanh