A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 21/7/2022, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc và hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Tại điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nhật chủ trì Hội Nghị

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21, 22/7 với 4 chuyên đề về: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp truyền đạt đến Hội nghị  nội dung chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban kinh tế Trung ương truyền đạt nội dung “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Chiều nay, các chuyên đề còn lại sẽ được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt đến Hội nghị.


Tác giả: Văn Lai