A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 30/12/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTN, TC, LP) Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ có liên quan.

Đồng chí Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP các cấp trong CAND, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi TN, TC, LP trong nội bộ. Đã hoàn thiện quy định, quy trình về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, liên thông, công khai, minh bạch, dân chủ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; việc chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử của CAND được thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN; thanh tra đột xuất; thanh tra đặc biệt, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Đơn tố cáo TN, TC được xác minh, kết luận chính xác, kịp thời; cán bộ, chiến sĩ có sai phạm TN, TC đã được xử lý nghiêm minh, tạo hiệu quả phòng ngừa, giáo dục, răn đe chung. Các Cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra trên 750 vụ án, hơn 1590 bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi trên 2.666 tỷ đồng. Công tác thực hành tiết kiệm chống LP có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường. Cán bộ, chiến sĩ đã nâng cao nhận thức và hành động cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống LP trong công tác và chiến đấu.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm về TN, nhất là các vụ án trọng điểm, nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC và Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo quyết liệt; tiếp tục khẳng định quyết tâm, duy trì khí thế, nhịp độ “không ngừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống” với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kết người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào”.

Dưới sự điều hành của đồng chí Bộ trưởng, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận về các vấn đề như công tác tổ chức cán bộ, kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; kiến nghị, đề xuất trong công tác PCTN tại Công an thành phố Hà Nội; công tác kiểm tra, giám sát của đảng, góp phần PCTN, TC trong lực lượng CAND; một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện PCTN, TC, LP trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC, LP; công tác PCTN, TC trong lực lượng Cảnh sát giao thông...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác PCTN, TC, LP của lực lượng CAND đạt được thời gian qua. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung, khắc phục trong công tác PCTN, TC thuộc trách nhiệm của lực lượng CAND. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2023, công tác PCTN, TC, LP trong CAND phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2023 của lực lượng CAND và phương châm hành động “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trọng tâm là hiện đại về con người, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy trong CAND; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ; tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về kiểm soát quyền lực, PCTN, TC.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 trong CAND. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tổ chức, tập thể; tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh TN, TC, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp, các đơn vị trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP... Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống LP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác điều tra, xử lý tội phạm về TN, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại các phiên họp; tập trung lực lượng, biện pháp, kiến nghị, đề xuất đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý đối với những vụ án TN lớn, dư luận quan tâm; chọn những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn vi phạm để tập trung lực lượng đấu tranh một cách trọng tâm, trọng điểm với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi “TN vặt” gây bức xúc trong nhân dân...


Tác giả: Văn Lai