A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả 03 Cuộc thi kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024)

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về tổ chức 03 cuộc thi với chủ đề về lực lượng Cảnh sát cơ động, gồm: Cuộc thi viết với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”, Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và Cuộc thi viết tìm hiểu 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024). Qua 02 ngày tổ chức chấm thi công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã lựa chọn 25 tác phẩm của 03 Cuộc thi có nội dung, hình ảnh đảm bảo đúng thể lệ, đạt chất lượng cao để trao giải.

Qua 02 tháng tổ chức phát động, Ban tổ chức Cuộc thi nhận được 219 tác phẩm. Trong đó, có 28 tác phẩm tham gia Cuộc thi viết với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”, 160 tác phẩm tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024)” và 31 bộ ảnh tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Một số tác phẩm dự thi

Kết quả, Cuộc thi viết với chủ đề “Cảnh sát cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”, Giải A thuộc về Trung úy Phan Trung Anh - Công an huyện Kon Plông; đồng Giải B thuộc về ông Dương Văn Lợt - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Thượng úy Nguyễn Hoàng Phúc - Phòng Tham mưu Công an tỉnh; 03 Giải C thuộc về Trung tá Lê Thị Thu Tâm - Phòng Cảnh sát cơ động, Trung úy Trịnh Quang Thành - Công an huyện Đăk Glei và Trung úy Nguyễn Thị Phương Hoa - Công an huyện Đăk Hà; 05 giải Khuyến khích gồm: Thượng tá Thào Anh Tài - Phòng Cảnh sát cơ động, Thượng úy Nguyễn Thị Hải Thanh - Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Trung úy Lê Thị Kim Nhung - CATP.Kon Tum, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Hải - Phòng Cảnh sát cơ động và Trung úy Trịnh Quang Thành - Công an huyện Đăk Glei.

Cuộc thi viết tìm hiểu 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024), Giải A thuộc về Đại úy Hồ Thị Khánh Vi - Phòng Tham mưu Công an tỉnh, 02 Giải B thuộc về nhóm tác giả: Thượng úy Võ Thị Thu Trang, Trung úy Đặng Đức Đạt và Trung úy Lê Nhật Thiện - Công an huyện Đăk Tô và nhóm tác giả: Trung tá Tô Minh Thanh (Phòng Cảnh sát Cơ động), Đại úy Đỗ Công Lăng (Phòng Cảnh sát Cơ động), Thượng úy Nguyễn Hoàng Phúc (Phòng Tham mưu) và Trung úy Trịnh Quang Thành (Công an huyện Đăk Glei); nhóm tác giả: Thượng tá Lê Tất Bạch, Thiếu tá Hồ Hải Dương và Đại úy Trần Thị Vân - Phòng Cảnh sát cơ động và nhóm tác giả: Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường, Thiếu tá Khiếu Thị Thanh Huyền, Đại úy Lê Đình Đại và Thượng úy Trương Nguyễn Thúy Hằng - Phòng Cảnh sát cơ động đồng giải C.

Một số bộ ảnh dự thi

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động - 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, giải A thuộc về nhóm tác giải Phòng Cảnh sát cơ động; 2 giải B thuộc về Đại úy Hồ Thị Khánh Vi - Phòng Tham mưu và Đại úy Võ Tấn Bình - Phòng Công tác và công tác chính trị Công an tỉnh; 03 Giải C thuộc về Thượng úy Nguyễn Hoàng Phúc - Phòng Tham mưu, Trung úy Trịnh Quang Thành - Công an huyện Đăk Glei, Trung úy A Sô Việt - Công an huyện Đăk Glei và 03 giải khuyến khích thuộc 2 nhóm tác giả: Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn, Trung úy Lê Mai Hoàng Nam - Công an huyện Sa Thầy; sinh viên thực tập khóa (2019 - 2023) học viện An ninh nhân dân gồm: Trần Thị Thảo Uyên, Nguyễn Hữu Hà Ninh, Neáng Ma Ri Da - Công an huyện Sa Thầy và Trần Chí Trực - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

Các tác phẩm đạt giải, Công an tỉnh gửi đăng ký tham gia Cuộc thi do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội.

 


Tác giả: Bích Nga