A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, ban, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Công an tỉnh xây dựng và triển khai kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, ban, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 06/9/2022 đến 29/9/2022.

Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) năm 2022 do đồng chí Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương sau:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải.

- Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy.

Đồng chí Thượng tá La Ngọc Đức - Phó Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt nội dung làm việc tại Huyện ủy Đăk Tô

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện pháp luật về bảo vệ BMNN, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ BMNN của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum; Kết quả thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ BMNN; Việc phổ biến, quán triệt và chấp hành các quy định pháp luật, chỉ đạo cấp trên và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng; Việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong truyền đưa thông tin trên không gian mạng và thực hiện các quy định lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

Ảnh: Thành viên Đoàn kiểm tra giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ BMNN tại Ban Dân vận Tỉnh ủy

Hoạt động kiểm tra nhằm tăng cường vai trò và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực bảo vệ BMNN để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với Luật Bảo vệ BMNN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này trong tình hình mới.

Hoạt động kiểm tra đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

                                                                       


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan