A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra toàn diện công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Công an tỉnh triển khai kiểm tra toàn diện công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng năm 2022 tại Công an các huyện, thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra toàn diện công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng, hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng năm 2022 do đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại Công an các huyện, thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh từ ngày 27/6/2022.

Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi kiểm tra tại Công an huyện Ngọc Hồi

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu, chỉ đạo, công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh về công tác tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng.

Công tác tiếp nhận, quản lý, phân loại, bố trí giam giữ, điều chuyển, trích xuất, chuyển giao, trả tự do người bị tạm giữ, người bị tạm giam; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam; việc kỷ luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy cơ sở giam giữ; việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tam giam (ăn, mặc, ở... ); đảm bảo các quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (thăm gặp thân nhân, nhận quà, gửi, nhận thư...); công tác kiển tra, lục soát khu giam, buồng giam, người, đồ vật của người bị tạm giữ, tạn giam để phát hiện thu giữ, xử lý đồ vật cấm và xử lý vi phạm.

Công tác tuần tra, canh gác, dẫn giải, áp giải người bị tạm giữ, người tạm giam; xây dựng và diễn tập phương án bảo vệ cơ sở giam giữ công tác quản lý khai thác sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh.

Công tác xuất, nhập vật chứng; công tác xây dựng và thực tập phương án bảo vệ kho vật chứng; phương án phòng cháy, chữa cháy tại kho vật chứng; công tác phối hợp bảo vệ phiên tòa; bảo vệ hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự.

Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thực tế, hồ sơ tại các đơn vị

Công tác kiểm tra nhằm nắm tình hình, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ Công an và Công an tỉnh trên các mặt công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng của Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh, khắc khục những tồn tại, thiếu sót, làm rõ nguyên nhân, hạn chế để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, không để tồn tại, hạn chế kéo dài đẫn đến những vi phạm pháp luật.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kểm tra tiến hành kiểm tra thực tế, đối chiếu hồ sơ, sổ sách theo dõi và nhận xét, đánh giá kết quả đối với đơn vị kiểm tra. Về ưu điểm: các đơn vị đã triển khai quán triệt, thực hiện đầy đủ các văn bản, hướng dẫn có liên quan đến công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Thực hiện đảm bảo trình tự lập, đăng ký, quản lý hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, quản lý, phân loại, bố trí giam giữ, điều chuyển, trích xuất, chuyển giao, trả tự do người bị tạm giữ theo quy định của Luật tạm giữ, tạm giam và các quy định về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của hệ lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự. Công tác Hỗ trợ tư pháp, áp giải, dẫn giải, bảo vệ các phiên tòa, quản lý kho vật chứng cơ bản được bảo vệ an toàn, chưa để xảy ra tình trạng mất, thất lạc, hư hỏng vật chứng.Tuy nhiên còn một số tồn tại như: Công tác lập, quản lý hồ sơ Thi hành án hình sự tại cộng đồng chưa thống nhất biểu mẫu quy định theo Thông tư mới; công tác kiểm tra, hướng dẫn của Cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện với Công an cấp xã chưa thường xuyên, chưa nêu cao trách nhiệm của cơ sở; một số hệ thống giám sát, bảo vệ an ninh KSAN được trang bị nhưng đã bị hư hỏng, mất tác dụng… một số huyện chưa được xây dựng kho vật chứng còn sử dụng kho tạm của đơn vị để bảo quản vật chứng.

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí chủ trì buổi kiểm tra ghi nhận những ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục ngay. Đồng thời yêu cầu các đơn vị có báo cáo đề xuất những khó khăn vướng mắc với Ban Giám đốc để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phối hợp, hướng dẫn từng bước đưa công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam, hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng đi vào nề nếp, trật tự, hiệu quả./.

                                                                                               Hoàng Ngọc


Tác giả: Ngọc Học
Tin liên quan