A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6)

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” nói riêng đã trở thành phong trào sâu rộng, bền bỉ và hiệu quả trong toàn lực lượng CAND, là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

C:\Users\Administrator\Desktop\33.jpg

Ảnh minh họa

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Công an tỉnh Kon Tum phát động đợt thi đua này đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Phong trào thi đua đặc biệt được chia làm 02 đợt. Đợt 1, từ ngày 05/6/2022 đến 14/12/2022 với phương châm “Mưu trí, sáng tạo, tận tụy hết mình, vì hạnh phúc của nhân dân”. Đợt 2, với phương châm "Đẩy mạnh làm theo lời Bác, tỏa sáng hình ảnh đẹp Người Công an cách mạng trong lòng Nhân dân” sẽ được bắt đầu từ ngày 15/12/2022 đến 19/5/2023.

.

C:\Users\Administrator\Desktop\dua_yeu_nuoc.jpg

Ảnh minh họa

Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được phát động với những nội dung chủ yếu sau:

(1) Thi đua vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Sáu điều dạy Công an nhân dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ nào, Người chiến sĩ Công an luôn sẵn sàng nhận, quyết tâm hoàn thành tới cùng, dù có khó khăn, gian khổ đến đâu, chấp nhận hy sinh để được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn thể hiện “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, phải gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tấm gương và Lời dạy của Người, xứng đáng tên gọi “Công an nhân dân” mà Bác Hồ đã gửi và trao trọn niềm tin.

(2) Thi đua tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp trong CAND; Kế hoạch 2812/KH-CAT-PX03 ngày 01/10/2021 thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức sâu rộng các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị để toàn dân cùng đồng lòng với Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

(3) Thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong CAND, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng thi đua làm tốt phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lực lượng, lĩnh vực công tác Công an, kịp thời có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp với thành tích, chiến công xuất sắc, tiêu biểu, đặc biệt chú trọng đến lực lượng Công an cấp cơ sở, vùng khó khăn, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) tạo không khí thi đua sôi nổi trong Công an tỉnh.

(4) Thi đua đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; lan tỏa hình ảnh đẹp Người chiến sĩ Công an để các tầng lớp nhân dân thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả, hy sinh, cống hiến của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

(5) Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

(6) Thi đua liên tục tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. Cùng với đó phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Tiếp tục có các biện pháp linh hoạt “chuyển trạng thái” về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, phù hợp với thực tế của địa phương.

(7) Thi đua chủ động ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công tác Công an. Mở ra nhiều ứng dụng trong cải cách thủ tục hành chính, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân ngay tại cơ sở.

(8) Thi đua phát huy hiệu quả công tác dân vận, làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ ổn định an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

(9) Nâng cao năng lực sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an tỉnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý cán bộ; Chủ động đáp ứng các yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm xây dựng Công an tỉnh Kon Tum ngày càng lớn mạnh và phát triển.

 

 


Tác giả: Thu Phượng