A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an tỉnh Kon Tum

Ngày 30/6/2022, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-CAT-PA03 Quyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

C:\Users\admin\Desktop\Untitled22222.png

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Công an tỉnh gồm 3 Chương, 15 Điều quy định về một số hoạt động bảo vệ bí mật Nhà nước trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum. Trong đó:

Chương I (Quy định chung) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước.

Chương II (Hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước) quy định việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vât chứa bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an tỉnh; gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, điều chỉnh độ mật, giải mật, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; đăng ký quản lý vật chứa bí mật nhà nước.

Chương II (Tổ chức thực hiện) quy định về phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm thi hành; sửa đổi, bổ sung Nội quy.

Kiểm tra công tác bảo vệ BMNN trong Công an tỉnh Kon Tum

Nội quy này áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên Công an nhân dân; các Phòng, Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn, đơn vị cấp đội và tương đương thuộc Công an tỉnh Kon Tum và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Định kỳ 6 tháng và 1 năm, các đơn vị báo cáo sơ kết; 5 năm báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước về Công an tỉnh. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước; khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Nội quy này được phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện đến toàn cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh Kon Tum.


Tác giả: Ngọc Hải