A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh

Ngày 18/10/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Kon Tum.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra

Trong thời gian kiểm sát, sau khi Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, hệ thống sổ sách theo dõi, các tài liệu, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, của Công an tỉnh đối với Cơ quan thi hành án hình sự.

Đoàn kiểm sát đánh giá cao kết quả đạt được của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi hành án hình sự đến toàn thể CBCS hệ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự, trọng tâm là: Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị số 17/CT-BCA-C81 ngày 26/12/2014; Chỉ thị 16 của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới…

Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác thi hánh án hình sự gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo tham gia tiếp nhận, quản lý giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục về công tác thi hành án hình sự được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác thi hành án hình sự, Hội nghị tập huấn cấp tỉnh về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; sao gửi đầy đủ tài liệu để nghiên cứu, triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị quyết Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Công an, các hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an…

Thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về công tác đề nghị đưa 418 người có Quyết định thi hành án đi chấp hành án tại các Trại giam và công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ. Trong năm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 01 phạm nhân; xét, đề nghị giảm án cho 24 phạm nhân; cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho 33 phạm nhân.

Bên canh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành án hình sự; công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; công tác đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, án phạt cải tạo không giam giữ của Cơ quan thi hành án hình sự của một số huyện; công tác tái hòa nhập cộng đồng…. nhằm đưa công tác thi hành án hình sự đi vào nề nếp, trật tự, hiệu quả./.

 


Tác giả: Ngọc Học