A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm an ninh, trật tự đối với hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2373/KH-UBND về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021.

Năm 2021, chỉ số PAR INDEX năm 2021 tỉnh Kon Tum đạt 82,45 điểm, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PCI đạt 58,95 điểm, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PAPI đạt 39.89 điểm, xếp thứ 54/60 tỉnh, thành phố (thuộc nhóm 15 tỉnh/thành phố đạt điểm thấp nhất); Chỉ số SIPAS đạt 86.13% điểm, đứng thứ 44/63 tỉnh, thành phố.

Theo đó, để đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được phân tích, chỉ ra, tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công.

Đối với lực lượng Công an, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động. Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội nhất là tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự để chủ động hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp tục tham mưu các giải pháp về phát huy vai trò của các tổ chức hoà giải, người có uy tín trong phát hiện, xử lý kịp thời các mâu thuẫn nội bộ của người dân ở cơ sở (nhất là trong tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện...); các giải pháp huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở cơ sở.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan