A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo công thức "2K (khẩu trang, khử khuẩn)+vắc xin+thuốc+điều trị+ công nghệ+ý thức người dân và các biện pháp khác" với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 

Ngày 12/8/2022, đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch và chuẩn bị năm học 2022-2023. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánh giá tình hình phòng, chống dịch bệnh và báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, các văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch. Quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo công thức "2K (khẩu trang, khử khuẩn)+vắc xin+thuốc+điều trị+ công nghệ+ý thức người dân và các biện pháp khác" với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp với ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...; luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phương án, kịch bản phòng, chống dịch cụ thể. 

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tính chủ động kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh, công tác diệt lăng quăng, bọ gậy và tình hình tiêm chủng tại các đơn vị phụ trách và tại địa bàn quản lý...

Đối với công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; tập trung thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp. Tổ chức bố trí, sắp xếp lại đội ngũ theo quy định, đảm bảo hợp lý, hiệu quả. Khẩn trương hoàn thành biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7 và lớp 10 kịp sử dụng cho năm học 2022-2024; rà soát việc cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo đủ sách cho học sinh...


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan