A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả xét xử các vụ án trong lĩnh vực lâm nghiệp

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả xét xử các vụ án trong lĩnh vực lâm nghiệp là nội dung chỉ đạo nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

 

 

/upload/105000/20220925/grab9da5a190509_hkl_2.jpg

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng (ảnh:baovemoitruong)

 

Thực hiện Thông báo số 586-TB/TU ngày 19 tháng 9 năm 2022 về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 16 tháng 9 năm 2022; ngày 22 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 3151/UBND-KTTH đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý.

Trong đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, truy quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả xét xử các vụ án trong lĩnh vực lâm nghiệp để giáo dục, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Và Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Từ nay trở đi, bên cạnh việc xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với các đối tượng phá rừng làm nương rẫy theo quy định của pháp luật thì cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ rừng phải có biện pháp bắt buộc các đối tượng vi phạm trồng lại rừng trên phần diện tích bị phá theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quản lý đối với diện tích rừng trồng lại và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan