A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý trách nhiệm liên quan vụ khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 692, địa giới hành chính xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 3136/UBND-NNNT chỉ đạo Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý trách nhiệm liên quan vụ khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 692, địa giới hành chính xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉh ủy tại Văn bản số 3335-CV/VPTU ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng trái pháp luật tại huyện Sa Thầy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu của Công an tỉnh tại Báo cáo số 2655/BC-CAT-PV01 ngày 16/9/2022 thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sa Thầy đã bước đầu xác định được một số đối tượng tình nghi liên quan đến vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Để sớm có kết quả, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 649/UBND-NNTN ngày 08/9/2022 và Văn bản số 3072/UBND-NNTN ngày 16/9/2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ khai thác rừng trái phép nêu trên theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 649/UBND-NNTN ngày 08/9/2022 và Văn bản số 2500/UBND-NNTN ngày 02/8/2022.

Theo dõi, tổng hợp các nội dung liên quan công tác điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm vụ việc nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29/9/2022 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Sở Nội vụ theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ đầu trong việc thực hiện việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.


Tác giả: Thái Ngân