A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8 và tháng 9/2022

Ngày 03/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Văn bản số 1225-CV/BTGTU định hướng cho các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8 và tháng 9/2022.

Theo đó, Ban Tuyên giáo đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thông tin tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân một số nội dung chính sau: 

Kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991 - 12/8/2022): Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của tỉnh sau 31 năm thành lập lại tỉnh về phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây  dựng hệ thống chính  trị. Những kết quả nổi bật sau gần 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022): Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam); những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

/upload/105000/20220814/graba02cftuyen_truyen_CMT.jpg

Tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước): Tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (06/9/1902 - 06/9/2022): Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tấm gương về đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sỹ cộng sản suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng. 

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2022): Tuyên truyền nêu bật truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 92 năm qua. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của  Bộ Chính trị và Chuyên đề của tỉnh. 

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977): Tuyên truyền theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày  08/6/2022 và Công văn số 1189-CV/BTGTU ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 2497/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn tỉnh: Khẳng định đặc xá thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước ta, truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và Nhân dân trong việc xóa bỏ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm, tạo điệu kiện giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan