A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030.

Kế hoạch nhằm mục tiêu chung tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực, nhận thức trong việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Về mục tiêu cụ thể, tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm. Nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế và cộng đồng về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong quản lý hóa chất, chế phẩm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất,  chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất (Ảnh minh họa)

Trong đó, đối với nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hoặc phối hợp tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành (Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường) việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hoá chất. Triển khai các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm. Kiểm soát các hóa chất, chế phẩm và thuốc bảo vệ thực vật lưu hành trên thị trường nhưng không sử dụng đúng với mục đích đã được cấp phép lưu hành. 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định.


Tác giả: BBT