A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum vừa có Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). Cụ thể:

Về mục đích:

Tuyên truyền sâu rộng về quá trình thành lập tỉnh Kon Tum; truyền thống lịch sử, cách mạng và những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Kon Tum.

Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Kon Tum vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XVI, Đảng bộ tỉnh.

Về nội dung:

1. Tuyên truyền các nội dung theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: Về sự kiện thành lập, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum trong 110 năm qua; truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; những thành tựu đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là sau 32 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum.

2. Thông tin tuyên truyền các hoạt động trọng tâm trước dịp lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh:

Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển" (Lễ phát động Cuộc thi ngày 08-9-2022; Tổng kết, trao giải Cuộc thi: Trước ngày 05-02-2023, tại Hội trường Ngọc Linh, TP Kon Tum).

Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum (tổ chức từ ngày 16/11 - 18/11/2022, tại TP Kon Tum).

Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm "Kon Tum trên hành trình hội nhập và phát triển" (dự kiến trong tháng 01-2023, tại các huyện và TP Kon Tum).

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu, gắn với phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông (tổ chức từ ngày 03/02 - 05/02/2023, tại huyện Tu Mơ Rông).

Hội trợ triển lãm thương mại chất lượng cao và giới thiệu sản phẩm OCOP (Tổ chức từ ngày 05/02 - 10/02/2023, tại TP Kon Tum).

Hoạt động bay dù lượn (dự kiến khai mạc ngày 06-02-2023 tại huyện Sa Thầy); Giải đua thuyền độc mộc (dự kiến khai mạc ngày 07-02-2023 tại TP Kon Tum); Tổ chức bay khinh khí cầu (từ ngày 08/02 - 10/02/2022, tại TP Kon Tum).

Hội nghị Xúc tiến đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum (tổ chức ngày 09-02-2023)...

/upload/105000/20220823/grab782d5153608C_C3_A1c_20phi_20c_C3_B4ng__20v_E1_BA_ADn_20_C4_91_E1_BB_99ng_20vi_C3_AAn_20tr_C3_ACnh_20di_E1_BB_85n_20bay_20d_C3_B9_20l_C6_B0_E1_BB_A3n._203.jpg

Tổ chức hoạt động bay dù lượn (ảnh ĐT)

3. Thông tin tuyên truyền đậm nét Lễ kỷ niệm 110 Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (Tổ chức vào lúc 19h00, ngày 09-02-2023 tại Sân Vận động tỉnh).

4. Tăng cường thông tin đối ngoại; tích cực giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, của địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 Ngày thành lập tỉnh Kon Tum; biểu dương các tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Về hình thức tuyên truyền:

Thông qua các hoạt động: xây dựng, khánh thành các công trình phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đời sống dân sinh; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, thăm quan di tích lịch sử, về nguồn, các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người có công; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Tuyên truyền lồng ghép qua các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc hợp cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư...

Tuyên truyền trên báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, mạng xã hội.

Tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan trên các panô, băng rôn, bảng khẩu hiệu. Treo cờ, câu khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, trên các trục đường chính, khu vực trung tâm; treo cờ Tổ quốc trước các hộ gia đình...

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) !

- Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững !

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng !

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

 - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

Thời gian treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền (đón Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum): Bắt đầu từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 12/02/2023.


Tác giả: Thái Ngân