A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023)

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (09/02/1913 - 09/02/2023).

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

/upload/105000/20220814/grab8d3dckon_tum.jpg

Một góc thành phố Kon Tum (ảnh: kontum.gov.vn)

Một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm gồm:

(1) Công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Kon Tum; những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong những năm qua bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

(2) Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, dâng hương, tưởng niệm.

(3) Tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

(4) Tổ chức các hoạt động trước và trong dịp lễ kỷ niệm: Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"; Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum; xây dựng Phim phóng sự “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”;…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Tỉnh ủy đã giao Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh và tham mưu tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong Lễ kỷ niệm. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt việc phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh…

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan