A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không để tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án bất động sản

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3751/UBND-HTKT, ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, gắn với đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; kiên quyết không để tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản đồng bộ, hiện đại, trong đó lưu ý bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.


Tác giả: Khánh Vi