A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê

Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê và giao cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định

Theo Quyết định số 584/QĐ-UBND, UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất 188.999 m² tại xã Đăk Long (nay là thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê đất để xây dựng Khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen và giao cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Măng Đen đã vi phạm theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 theo Kết luận thanh tra số 02/KL-STNMT ngày 14/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tại Thông báo số 2990/TB-VP ngày 12/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo và gửi Quyết định thu hồi đất cho Công ty cổ phần Măng Đen; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần Măng Đen và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện Kon Plông quản lý theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ đề nghị thu hồi đất nêu trên...

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan