A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em

"Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết Trung thu; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em" là nội dung chỉ đạo nổi bật của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2660/UBND-KGVX.

 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được đón Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa và an toàn; ngày 15/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2660/UBND-KGVX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung sau: 

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị, địa phương bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; quan tâm tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi đảm bảo gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương. 

Quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí và vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em mồ côi, trẻ em sinh sống vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

https://www.baokontum.com.vn/uploads/Image/2019/09/10/20190910072753trao-qua-cho-cac-em..jpg

Quan tâm, thăm hỏi và tặng quà trung thu cho trẻ em (ảnh ĐT)

Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em; đấu tranh ngăn chặn kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. 

Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết Trung thu; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em (nếu có). 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. 

Tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, thuộc gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em sinh sống vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh thực phẩm và hoạt động kinh doanh các sản phẩm dành cho trẻ em dịp Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. 

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường đưa tin, bài về hoạt động thăm, tặng quà, tình hình tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức phát sóng các chương trình, chuyên mục nghệ thuật, sân chơi, chuyên đề dành cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu, góp phần giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo ý nghĩa, phù hợp.

 

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan