A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong quá trình tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1222/KH-BCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và Công văn số 2389/BCĐ-NC ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc “điểm” năm 2022; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cơ sở giáo dục và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh thực tế của đơn vị, địa phương đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
tại thành phố Kon Tum (ảnh: Trang TTĐT thành phố Kon Tum)

Thông qua việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các đơn vị, địa phương đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 130 điểm; thông qua việc tổ chức Ngày hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tầng lớp Nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ý thức phòng chống tội phạm và ý thức về pháp luật của quần chúng Nhân dân từng bước được nâng cao.

Có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong quá trình tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, trong đó: Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 07 cá nhân và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tặng Giấy khen cho 55 tập thể, 243 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

 


Tác giả: Xuân Hoàng