A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư

Ngày 16/01/2023, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Quy định số 776-QĐ/TU về cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.

 

Quy định quy định trách nhiệm của cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nắm chắc tình hình cơ sở; đồng thời, qua đó để chi bộ thực hiện giám sát cấp ủy viên cấp trên. Quy định áp dụng đối với các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; ủy viên BCH các đảng bộ huyện, thành ủy; ủy viên BCH đảng bộ xã, phường, thị trấn; chi bộ khu dân cư là các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

Theo Quy định về định kỳ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh ít nhất 2 lần/năm, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thành phố ít nhất 6 lần/năm và Ủy viên BCH đảng bộ xã, phường, thị trấn ít nhất 6 lần/năm (trường hợp ủy viên cấp xã đang sinh hoạt định kỳ tại chi bộ khu dân cư thì phân công dự sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư khác).

Việc dự sinh hoạt chi bộ phải được thực hiện nền nếp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở và chi bộ khu dân cư. Các đồng chí cấp ủy viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt. Việc dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư của cấp ủy viên không thay thế nhiệm vụ sinh hoạt đảng của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

Xem toàn văn Quy định tại đây: 

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan