A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2030/UBND-NC ngày 11/6/2024 chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Theo Thông báo của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Công văn số 2009/TB-A05-TTANMQG ngày 11 tháng 4 năm 2024 về hướng dẫn các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Trong thời gian qua, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, hoạt động tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của các cơ quan bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục gia tăng về tần suất và mức độ nguy hiểm. 

Đáng chú ý, hình thức tấn công mạng bằng mã độc mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc (ransomware) đang ngày càng phổ biến và gây thiệt hại lớn về kinh tế và uy tín của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong khi đó, các cơ quan bộ, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp chưa triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho các hệ thống thông tin theo quy định, gây khó khăn cho công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an. 

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố áp dụng tài liệu “Hướng dẫn các biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” để thực hiện thống nhất, đồng bộ cho các hệ thống thông tin; cơ sở đánh giá tổng thể, nghiên cứu cập nhật, bổ sung chính sách quản lý, quy trình quản trị, vận hành, các giải pháp bảo đảm an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu.

Khẩn trương, ưu tiên tổ chức kiểm tra an ninh mạng; rà soát, gỡ bỏ mã độc trên máy tính (nếu có); sao lưu dự phòng dữ liệu quan trọng; tăng cường giám sát an ninh mạng để kịp thời phát hiện hoạt động tấn công mạng. Đồng thời, rà soát việc tuân thủ của bộ phận kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức đối với chính sách quản lý, quy chế bảo đảm an ninh mạng, quy trình quản trị, vận hành, ứng cứu sự cố, kiểm soát truy cập tài khoản quản trị đối với các hệ thống thông tin trọng yếu. 

Trao đổi kết quả kiểm tra, đánh giá tổng thể về an ninh mạng; kịp thời báo cáo về sự cố an ninh mạng nếu xảy ra trong quá trình vận hành về Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh) để phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, hỗ trợ ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố. 

Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Văn bản này; tham mưu Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng hệ thống thông tin, lộ mất bí mật nhà nước trên không gian mạng… theo quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát kiểm tra các hệ thống thông tin, chủ động, phòng, chống tấn công mạng, gián điệp mạng.


Tác giả: BBT
Tin liên quan