A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 462/UBND-HTKT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2024 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Công an tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện: số 10/CĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2024, số 1300/CĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2023, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-HTKT ngày 22 tháng 12 năm 2023 và các văn bản có liên quan.

Chủ động chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân; có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Phân công người có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại đơn vị, địa phương mình.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan