A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Để tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo về sinh môi trường, ngày 18/01/2023, UBND ban hành Công văn số 154/UBND-NNTN chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

 

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và  UBND các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, chủ động phòng ngừa và huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường (nếu có) nhanh chóng, hiệu quả; báo cáo kịp thời tới các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố liên quan (phòng chống cháy nổ, hóa chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm…) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố. Chủ động theo dõi giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thông qua các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và các biện pháp khác phù hợp. 

Tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, khu vực chợ, khu dân cư tập trung, khu du lịch văn hóa, khu vui chơi, giải trí và chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh khối lượng chất thải lớn; tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phân loại, thu gom chất thải theo quy định; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ dịch lây nhiễm ra cộng đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của Nhân dân./.

 

 


Tác giả: Thái Ngân