A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư, khu nhà trọ tập trung nhiều người sinh sống

“Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư, khu nhà trọ tập trung nhiều người sinh sống” là một trong những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3800/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3730/UBND-KTTH ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được ban hành. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường truyền thống và mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu của địa phương; kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường. Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; không để thiếu hụt trong mọi tình huống; tiếp tục kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, chung cư, nhất là quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quy định yêu cầu về khai thác, sử dụng để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản, kịp thời khắc phục những bất cập hiện nay. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư, khu nhà trọ tập trung nhiều người sinh sống; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý nghiêm các sai phạm của chủ đầu tư cũng như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Thực hiện các giải pháp quyết liệt bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ

Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân. Đẩy mạnh truyền thông chính sách thị thực mới và quy định kéo dài thời gian lưu trú của Việt Nam.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, kiểm soát và xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm. Xử lý nghiêm tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục thông tin, truyền thông về các hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác thông tin và truyền thông về chính sách, có các bài viết, phân tích, phản biện về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt, tích cực để lan tỏa tinh thần, khí thế về đích trong những tháng cuối năm nhằm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Triển khai thực hiện kịp thời các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 và các kế hoạch của Bộ Chính trị. Chủ động, tích cực, sớm triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chuẩn bị, thực hiện tốt tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 Triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận của Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Thực hiện các giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh; thúc đẩy hoạt động an toàn, lành mạnh của các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp…

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp tháo gỡ, giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng liên quan đến bất động sản, các ngân hàng yếu kém, dự án thua lỗ, kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Tăng cường quản lý, theo dõi, dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung nông sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Theo dõi chặt chẽ, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nhất là trong những tháng cao điểm về mưa lũ sắp tới ở miền Trung.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3348/UBND-KGVX ngày 03 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Tăng cường kết nối cung cầu lao động, tạo việc làm bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người lao động.

Các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại Văn bản này, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nội dung báo cáo của các đơn vị, địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2023./.


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan