A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/8/2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Kon Tum (Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh) có văn bản số 2809/BCĐ-NC về việc Tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội và tổ chức các phương án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị và địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân nên tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2021 nhưng chưa bền vững, 6 tháng đầu năm 2022 xảy ra 199 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 20 vụ, chiếm 9,1% so với cùng kỳ năm 2021, nhiều vụ có tính chất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với tội phạm trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh) có ý kiến như sau:

Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 4473/KH-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới) và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của chính quyền các cấp và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan trong việc chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Đặc biệt quan tâm, giúp đỡ, giải quyết việc làm cho các đối tượng tha tù về địa phương cư trú, đối tượng hoàn thành cai nghiện… tạo điều kiện thuận lợi trong việc tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và hạn chế tình trạng tái phạm.

 Tăng cường hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các quy định về phòng, chống tội phạm và các biện pháp phòng ngừa để người dân biết, thực hiện; nhất là tại cơ sở, các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội và tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Ứng dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn phạm tội và những phương thức, thủ đoạn mới để nhân dân biết và nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng và tố giác tội phạm nhằm hạn chế tối đa các điều kiện mà tội phạm thường lợi dụng để gây án… nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng Internet, mạng viễn thông, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”...

http://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/hoangphuc/2022_08_22_01_28_353.jpg

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội (ảnh: congan.kontum.gov.vn)

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý cư trú trên địa bàn; chủ động nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, có giải pháp xử lý hiệu quả, dứt điểm các mâu thuẫn ngay từ địa bàn cơ sở và chủ động với mọi tình huống.

Công an tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm) chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan và Công an các huyện, thành phố chủ động nắm tình hình và triển khai các giải pháp phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện, có giải pháp xử lý hiệu quả, dứt điểm các mâu thuẫn ngay từ ban đầu không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự, quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi trong nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương xử lý theo thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

 


Tác giả: Thái Ngân