A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này. 

Chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Chú trọng kiểm tra và xử lý các vi phạm về: Kinh doanh không có giấy phép, hoạt động quá giờ, âm thanh phòng hát vượt quá quy định cho phép; vi phạm các quy định về sử dụng lao động; sai phạm trong lắp, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gây khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy; sử dụng trái phép chất ma túy, tệ nạn xã hội...

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa cấp huyện để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn được thường xuyên, kịp thời. 

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh, đội kiểm tra liên ngành về văn hóa và tệ nạn xã hội tỉnh trong việc kiểm tra, ngăn chặn, triệt phá các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Đối với những trường hợp vi phạm quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời có văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét ra quyết định tạm dừng hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định, bảo đảm sức răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật. 

Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp huyện, Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa và tệ nạn xã hội cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tại thời điểm các đơn vị tổ chức biểu diễn, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình biểu diễn theo quy định của pháp luật. 


Tác giả: Thu Phương
Tin liên quan