A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2921/UBND-NC về việc tăng cường công tác tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác đấu giá nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho công chức và Nhân dân.

Việc tổ chức lập phương án đấu giá; chuẩn bị hồ sơ đấu giá; xác định và phê duyệt giá khởi điểm; thông báo và lựa chọn tổ chức đấu giá ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá; phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất… phải được thực hiện theo đúng quy trình quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là các tổ chức có uy tín, đáp ứng đủ điều kiện, cân nhắc xem xét tổ chức đấu giá là tổ chức của nhà nước…

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

Đông thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum chỉ đạo kiểm điểm, chấn chỉnh về trách nhiệm cá nhân; đồng thời, tổ chức khắc phục những vi phạm thiếu sót đã được chỉ ra tại Biên bản làm việc của Đoàn Kiểm tra liên ngành và các đơn vị, địa phương về kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan