A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội giám sát nội bộ, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức và người lao động; hướng dẫn, quản lý viên chức và người lao động làm tốt công tác quản lý người nghiện ma tuý không nơi nương tựa trong thời gian lập hồ sơ đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy định về xử lý trách nhiệm đối với viên chức, đảng viên có sai phạm trong công tác phòng, chống mua bán, tàng trữ chất ma túy (nếu có). Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống cai nghiện ma tuý và người làm công tác tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị và địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Y tế tăng cường giám sát nội bộ, quản lý chặt chẽ đối với viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở điều trị Methadone; các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma tuý trong ngành Y tế trên địa bàn tỉnh; có biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng thẩm lậu, mua bán, tàng trữ chất ma túy trong các cơ sở Y tế. Thường xuyên tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho viên chức, người lao động làm việc tại các vị trí liên quan đến điều trị nghiện thay thế và xác định tình trạng nghiện ma tuý trong các cơ sở y tế để đảm bảo thực thi nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ về công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực nhiệm vụ ngành Y tế. Tăng cường rà soát các quy trình, quy định và tổ chức quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc điều trị nghiện thay thế theo quy định của pháp luật; đồng thời, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật mua bán, tàng trữ chất ma túy trong các Cơ sở Y tế (nếu có).

Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, có biện pháp đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo quy định đối với đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy khi có yêu cầu.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống mua, bán và tàng trữ chất ma túy; phối hợp các sở, ngành liên quan nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống cai nghiện ma túy và người làm công tác tư vấn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng để đảm bảo khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao. Vận động gia đình và người sử dụng ma tuý tham gia cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone nhằm giảm tình trạng sử dụng ma tuý, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện ma túy và đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc vào quản lý tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh theo quy định.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan