A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

Triển khai thực hiện Công điện số 167/CĐ-BNN-TY ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, tại Công văn số 187/UBND-NNTN ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam, thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. 

Kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố Kon Tum (Ảnh: baokontum.com.vn)

Tổ chức kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ động vật và công tác thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn theo quy định. 

Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đề nghị Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum chỉ đạo, thành lập các chuyên án, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hướng dẫn các địa phương tổ chức giám sát việc sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; định kỳ vào ngày 27 hằng tháng báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, chỉ đạo.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan