A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2270/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 3467/BYT-DP ngày 30 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường phòng chống tác hại của rượu, bia; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1829/UBND-HTKT ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các quy định liên quan khác.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan