A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Kon Tum

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với phụ nữ năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Chương trình.

Tham gia Chương trình có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum; Trường Cao đẳng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng điều phối nông thôn mới; Liên minh hợp tác xã tỉnh; một số Ngân hàng thương mại chi nhánh tỉnh Kon Tum và hơn 1.000 hội viên phụ nữ trên địa bân tỉnh tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh và các huyện. 

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phụ nữ tỉnh Kon Tum (Ảnh: DĐN)

Tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan đã trao đổi, giải đáp trực tiếp 20/26 ý kiến từ các tổ chức Hội Phụ nữ xoay quanh chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu giải đáp, trả lời các ý kiến còn lại và gửi đến các cấp hội phụ nữ (thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh). Để tiếp tục tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, phát huy vai trò của phụ nữ nói chung và các cấp Hội phụ nữ nói riêng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: 

Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc những nội dung kiến nghị đã trao đổi, thống nhất tại Chương trình để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngây 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ. Nghiên cứu tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hoạt động tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương để chị em phụ nữ có cơ hội bày tỏ chính kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng và đề xuất ý kiến; cấp ủy, chính quyền kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. 

Sở Lao động - Thương binh vâ Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các nội dung trả lời, giải đáp kiến nghị của phụ nữ tại Chương trình gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trước ngây 20 tháng 11 năm 2023. 

Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thông tin rộng rãi nội dung trả lời, giải đáp kiến nghị tại Chương trình đến các hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh biết. Tiếp tục đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục giáo dục, bồi đắp cho hội viên phụ nữ truyền thống cách mạng, những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước. 

Đề nghị cấp ủy Đảng, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm mọi mặt đến hội viên hội phụ nữ, để phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan