A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng

Tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng là một giải pháp trọng tâm trong Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

 

 

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4431/KH-UBND về Hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

Kế hoạch xác định mục tiêu tổng quát là: Hàng hóa xuất, nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng ổn định, cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa tỉnh Kon Tum; khai mở các thị trường, lĩnh vực mới, có tiềm năng, nâng cao vị thế của tỉnh, của quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Về mục tiêu cụ thể:

Xuất khẩu, nhập khẩu - Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 8 - 9%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng xuất khẩu bình quân 10 - 11%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 7 - 8%/năm.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 7 - 8%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng nhập khẩu bình quân 9 - 10%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 6 - 7%/năm. - Cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn 2021 - 2025, tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững giai đoạn 2026 - 2030; hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý với các đối tác thương mại chủ chốt.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện như sau:

(1) Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vũng cho xuất khẩu; (2) Phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn; (3) Tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng; (4) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu; (5) Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý…

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan