A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh "từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022” sang thời gian “từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022”. 

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi “từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2022” sang thời gian “từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022”; thời gian gửi danh sách thí sinh tham dự Cuộc thi ở cấp tỉnh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Tư pháp) chậm nhất là ngày 29 tháng 9 năm 2022. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 1866/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cử Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật tham gia Cuộc thi ở cấp tỉnh đảm bảo theo quy định; tổ chức quán triệt, vận động đông đảo công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân theo dõi, tham gia cổ vũ trong quá trình diễn ra Cuộc thi.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; chủ động cập nhật các nội dung liên quan đến Cuộc thi ở cấp tỉnh trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thuộc phạm vi quản lý tham gia, Cuộc thi ở cấp tỉnh đảm bảo diễn ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Cuộc thi ở cấp tỉnh; đồng thời, báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi theo quy định.

Cuộc thi là dịp để phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cá nhân xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết, đánh giá những cách làm hay, đa dạng hóa hình thức giáo dục, phổ biến pháp luật; góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân... Về phía Công an tỉnh đã lập danh sách 01 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham gia Cuộc thi theo quy định của Ban Tổ chức. 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan