A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình

Ngày 27/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 3204/UBND-KGVX về việc tiếp tục nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 3116/TB-VP ngày 22/8/2022, Văn bản số 2989/UBND-KGVX ngày 12/9/2022 và các Văn bản chỉ đạo có liên quan. 

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc thuê hoặc đầu tư thiết bị, công nghệ truyền hình để đồng bộ việc sản xuất, phát sóng các chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn, khắc phục kịp thời chất lượng hình ảnh phát sóng; tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố... theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 3116/TB-VP ngày 22/8/2022. 

Các đơn vị, địa phương tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về lĩnh vực, ngành, địa phương trên sóng phát thanh, truyền hình địa phương bằng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên được giao hàng năm.  Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình trong công tác thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan