A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, trao đổi thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong trường học.

Là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Công an tỉnh tại văn bản số 2778/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”.

Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong trường học (Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 1146/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; gắn việc nêu gương “Người tốt, việc tốt” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, trao đổi thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng ngừa tệ nạn xã hội trong trường học. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội hội khu vực xung quanh trường học, phối hợp với ngành Giáo dục trong phòng, chống tội phạm và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật xuất phát từ bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến học sinh, sinh viên.

 


Tác giả: Khánh Vi