A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 13/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2591/STNMT-MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

 

/upload/105000/20220914/grab47688image001_c20328ff.jpg

Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường (ảnh: tapchimoitruong.vn)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, nhà máy, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch... Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. 

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan.

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường... nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế -xã hội và đời sống dân sinh.

Hạn chế tối đa sử dụng túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần (như ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa...); tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

Các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường... đa dạng hóa hình thức truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan