A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức điều tra, làm rõ đường dây mua bán người sang Campuchia

Tổ chức điều tra, làm rõ đường dây mua bán người sang Campuchia để đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật... là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2689/UBND-KTTH ngày 17/8/2022 về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 533-TB/TU ngày 05/8/2022. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trên địa bàn, nhất là thanh, thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát và thống kê danh sách các hộ dân có người vắng mặt lâu ngày tại địa phương không rõ lý do, không liên lạc được trên địa bàn nghi bị mua bán để điều tra, xác minh, làm rõ. 

Chiều ngày 20/8/2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp giải cứu 01 nạn nhân bị bán sang Campuchia (Ảnh: TTXVN)

Tổ chức điều tra, làm rõ đường dây mua bán người sang Campuchia để đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật (nếu có); đồn thời, xác minh cụ thể địa chỉ, nơi làm việc của các nạn nhân ở Campuchia để tiến hành giải cứu nạn nhân.

Liên hệ với các cơ quan ngoại giao của Campuchia ở Việt Nam và cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở Campuchia để có biện pháp tiến hành giải cứu các nạn nhân bị mua bán khi có yêu cầu của phía Việt Nam hoặc của địa phương. 

 


Tác giả: Khánh Vi