A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum/Việt Nam và Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc/Lào giai đoạn 2023-2027

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2023-2027.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nội dung tại Bản ghi nhớ về hợp tác đã ký kết với Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc ngày 26 tháng 9 năm 2023, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước vâ nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Kon Tum với tỉnh Chăm-pa-sắc nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Tổ chuyên viên liên hợp, việc tổ chức Hội nghị luân phiên hằng năm, Hội nghị sơ kết cấp tỉnh, Hội nghị tổng kết theo quy định tại các Bản ghi nhớ về hợp tác đã ký kết với tỉnh Chăm-pa-sắc. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân của tỉnh Chăm-pa-sắc đang học tập, sinh sống, làm việc ổn định trên địa bàn của tỉnh Kon Tum phù hợp với quy định, luật pháp của mỗi nước; tạo điều kiện thuận lợi về mặt lưu trú cho cán bộ, giáo viên, lưu học sinh tỉnh Chăm-pa-sắc sang công tác, học tập tại tỉnh Kon Tum.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan