A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06

Triển khai Công văn số 4033/TCTTKĐA ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ về việc triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06, ngày 01 tháng 11 năm 2023,Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch số 3765/KH-TCT triển khai các mô hình trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định 05 nhóm với 32 mô hình triển khai thực hiện gồm:

1. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến gồm 03 mô hình, cụ thể:

Mô hình 1: Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu.

Mô hình 3: Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy.

Mô hình 4: Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số.

2. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội bao gồm 14 mô hình, cụ thể:

Mô hình 6: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VneID.

Mô hình 8: Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực.

Mô hình 9: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà công vụ và khách sạn.

Mô hình 10: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà cho thuê, nhà ở trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Mô hình 11: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại Cơ sở khám chữa bệnh.

Mô hình 12: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú trên xe khách đường dài.

Mô hình 13: Triển khai Camera AI kiểm soát ra, vào Khu du lịch.

Mô hình 14: Triển khai Camera AI kiểm soát ra, vào Khu công nghiệp.

Mô hình 16: Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (Cơ sở cầm đồ, Cơ sở dịch vụ bảo vệ và các cơ sở khác…).

Mô hình 17: Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe.

Mô hình 18: Triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Mô hình 19: Triển khai sử dụng CCCD gắn chip quẹt thanh toán vé xe không dùng tiền mặt.

Mô hình 21: Mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Mô hình 22: Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.

Nhóm tiện ích phục vụ công dân số bao gồm 07 mô hình, cụ thể:

Mô hình 23: Đảm bảo điều kiện công dân số.

Mô hình 24: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO).

Mô hình 25: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP).

Mô hình 29: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID.

Mô hình 31: Triển khai hệ thống quản lý trường học.- Mô hình 32: Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID.

Mô hình 33: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID.

Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách TTHC bao gồm 03 mô hình, cụ thể:

Mô hình 34: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VneID

Mô hình 35: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức, đoàn hội… phục vụ cải cách thủ tục hành chính.

Mô hình 36: Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VNeID.

5. Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp bao gồm 05 mô hình, cụ thể:

Mô hình 37: Phân tích tình hình dân cư.

Mô hình 38: Phân tích tình hình lao động.

Mô hình 39: Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú.

Mô hình 40: Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mô hình 42: Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC tỉnh.

Việc triển khai các mô hình nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các Mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cơ sở là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan