A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Tại Văn bản số 7109/BGTVT- ĐTCT ngày 15/7/2022, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Công ty TNHH Thu phí tự động VETC; Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, để quyết tâm thực hiện thành công chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, Bộ Giao thông vận tải đề nghị:

UBND các tỉnh, thành phố: (i) Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương, Ban An toàn giao thông và các cơ quan chức năng có liên quan chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư dự án và các Nhà cung cấp dịch vụ xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ và triển khai thu phí không dừng toàn bộ trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (ii) Vận động, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/7/2022. (iii) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo trí của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn ủng hộ chủ trương triển khai thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 01/8/2022 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Nhà cung cấp dịch vụ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện, phấn đấu đến tháng 9/2022 đạt 80-90% số lượng phương tiện trên toàn quốc dán thẻ tham gia dịch vụ.

Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đầu mối phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các Nhà đầu tư BOT kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông.


Tác giả: Khánh Vi