A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND tỉnh có Công văn số 2298/UBND-KTTH triển khai chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện (hoặc tham mưu đối với nội dung vượt thẩm quyền) các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua: Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết trên theo đúng quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Về triển khai Thông báo số 33/TB-TTHĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Đối với các nội dung chất vấn: Thủ trưởng các đơn vị có nội dung được chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 quyết liệt thực hiện các nội dung đã cam kết, báo cáo kết quả về Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu tại Thông báo nêu trên; đồng thời, phải có những chỉ đạo, hành động cụ thể, thiết thực để tạo sự chuyển biến thực sự ở ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách (Trong đó, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: Khẩn trương rà soát, đánh giá làm rõ nguyên nhân các tiêu chí chưa đạt kế hoạch, từ đó có giải pháp cụ thể, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương với từng chỉ tiêu đã xác định, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chỉ tiêu trồng rừng mới, trồng mới cây ăn quả, Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác; thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng.

Có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phát huy vai trò tiên phong trong lãnh đạo của người đứng đầu từng cấp, từng ngành để sớm cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh.

Chủ động kêu gọi, đồng hành, sát cánh với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trước hết là đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang khảo sát, chuẩn bị đầu tư, bảo đảm cho các dự án này sớm đi vào hoạt động, khai thác và phát huy tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Trước mắt, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, loại bỏ các quy hoạch không còn phù hợp; sớm hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời 2021 - 2025 để việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thuận lợi và đúng theo quy trình, quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh công tác phòng chống các dịch bệnh (như: dịch COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, cúm mùa,…), kịp thời khoanh vùng, dập tắt, không để lây lan ra diện rộng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt “việc tiêm vắc-xin mũi 3, mũi 4 cho người 12 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi” theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phục hồi và phát triển nhanh hơn trong thời gian đến.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra lại các công trình giao thông, thủy lợi, các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó theo đúng phương châm 4 tại chỗ để giảm tối thiểu nhất mức độ thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất gây ra trong mùa mưa bão.


Tác giả: Khánh Vi