A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 26/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2390/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\171601aaa.jpg

Công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho 5 phạm nhân (Ảnh minh họa)

Thực hiện Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 21/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2268/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Công an tỉnh để hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch trên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định hiện hành. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh biết, chỉ đạo.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan