A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”

Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2802/UBND-NC chỉ đạo triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài                           (Ảnh minh họa)

Thực hiện Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 837/QĐ-TTg; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong sự phối hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và đối ngoại, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong hoạt động thông tin đối ngoại; trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức thông tin, đa dạng hóa phương thức hoạt động thông tin đối ngoại, thực hiện tốt phương châm chính xác, kịp hời, sinh động, phù hợp từng đối tượng.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, thông suốt. Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm, chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đại diện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách, thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, hợp tác an ninh, bảo đảm quyền con người, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Liên hiệp quốc; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động lưu vong về Việt Nam…

                                                                                                              


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan