A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4435/KH-UBND về Triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Khắc phục tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan.

Tăng cường năng lực cho người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.

Kế hoạch xác định một số nội dung trọng tâm cần thực hiện như sau: (1) Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; (3) phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp trong thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan