A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Hướng dẫn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 05/9/2022, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành văn bản 644-CV/TU về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày  01-8-2022 của  Ban Chỉ  đạo Trung ương về  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) cùng với báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh (nếu có).

 

Theo Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống bao gồm: (1) Nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (2) Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, dân chủ hình thức, không tôn trọng ý kiến của tập thể; không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác;...; (3) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng; (4) Lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, phát tán hoặc xúi giục người khác tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu trái với chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán quyết; đả kích, vu cáo, xúc phạm đối với tổ chức, cá nhân, kích động bạo lực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (5) Quan liêu, xa rời thực tế, không sâu sát công việc, không nắm chắc tình hình trong cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị...


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan